TS. Nguyễn Thị Lan Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đơn vị: Triết học Email: nguyenthilandhqg@gmail.com
PGS.TS Phạm Công Nhất Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đơn vị: Triết học Email: nhatpc@vnu.edu.vn & nhatpc2010@gmail.com
TS. Phạm Hoàng Giang Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đơn vị: Triết học
TS. Phạm Quỳnh Chinh Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đơn vị: Triết học Email: phamquynhchi@gmail.com
TS. Hà Thị Bắc Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đơn vị: Triết học Email: hathibac0502@gmail.com
ThS. Phan Thị Hoàng Mai Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đơn vị: Triết học Email: phanhoangmai83@gmail.com
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Mỹ học - Đạo đức học Đơn vị: Triết học Email: nguyenanhtuantr@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Mỹ học - Đạo đức học Đơn vị: Triết học Email: thanhntk@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Hoài Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Mỹ học - Đạo đức học Đơn vị: Triết học Email: nguyenthihoaixhnv@gmail.com
TS. Nguyễn Duy Cường Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Mỹ học - Đạo đức học Đơn vị: Triết học Email: duycuong02029191@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây